bird_fly
IMG_0009 (2)

武蔵領墓地(むさしりょうぼち)は.東京都八王子市長房町にある皇室墓地。
 大正天皇陵・貞明皇后陵・昭和天皇陵・香淳皇后陵の4陵があります。

IMG_9930


IMG_9935


IMG_9936


IMG_9938


IMG_9945


IMG_9946


IMG_9949 (2)


IMG_9957 (2)


IMG_9963


IMG_9969


IMG_9980 (2)


IMG_9990 (2)


IMG_9983


IMG_9984


IMG_9985


IMG_9995 (2)

img_319bb4668bimg_31